Välkommen till Restaurang Båthuset

Välkommen till Sätilas egen bystuga Restaurang Båthuset. En lokal träffpunkt för hela familjen i samarbete med de lokala producenterna i Sätila med omnejd. Vi bygger en stor del av vår mat- och dryckeskultur på de lokala samarbetena – det är de som gör oss unika!

Välkommen in till oss!